VIDEO HƯỠNG DẪN
Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0382205861 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 14,651,105 / 30,000,000 VNĐ
0843212345 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 / 30,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : T hoặc X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
X 1 - 2 - 3 - 4 x2.2 tiền cược
T 5 - 6 - 7 - 8 x2.2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.2
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0382205861 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 14,651,105 / 30,000,000 VNĐ
0843212345 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 / 30,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : C hoặc L (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L 1 - 3 - 5 - 7 x2.2 tiền cược
C 2 - 4 - 6 - 8 x2.2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.2
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0382205861 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 14,651,105 / 30,000,000 VNĐ
0843212345 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 / 30,000,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : C2 hoặc L2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.85 tiền cược
C2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x1.85 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.85
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0382205861 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 14,651,105 / 30,000,000 VNĐ
0843212345 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 / 30,000,000 VNĐ

với nội dung : G3.
Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x4 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x5 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0382205861 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 14,651,105 / 30,000,000 VNĐ
0843212345 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 / 30,000,000 VNĐ

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
N1 1 2 3 x3 tiền cược
N2 4 5 6 x3 tiền cược
N3 7 8 9 x3 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa Giới hạn
0382205861 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 14,651,105 / 30,000,000 VNĐ
0843212345 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ 0 / 30,000,000 VNĐ

với nội dung : S.
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x3.5 tiền cược

Lưu ý

Nội dung chuyển không phân biệt in hoa, thường.

Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.

Nếu bạn chiến thắng, vui lòng chờ 1 - 2 phút hệ thống sẽ tự động chuyển tiền cho bạn.

Zalo Support: https://zalo.me/g/ussxoq049

LỊCH SỬ THẮNG

.
Thời gian Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung trạng thái
2021-06-21 21:49:24 096969****** 100,000 300,000 1 phần 3 N2 Thắng
2021-06-21 21:49:24 096969****** 20,000 44,000 Tài xỉu T Thắng
2021-06-21 21:43:40 096969****** 100,000 220,000 Tài xỉu T Thắng
2021-06-21 21:38:53 096969****** 50,784 111,725 Tài xỉu T Thắng
2021-06-21 21:37:13 096969****** 50,000 110,000 Tài xỉu T Thắng
2021-06-21 21:34:42 096969****** 112,200 246,840 Tài xỉu X Thắng
2021-06-21 21:33:20 096969****** 51,000 112,200 Tài xỉu X Thắng
2021-06-21 21:31:57 096969****** 46,000 101,200 Tài xỉu T Thắng
2021-06-21 19:23:26 091388****** 100,000 220,000 Chẵn lẻ C Thắng
2021-06-21 19:16:16 091388****** 120,000 264,000 Chẵn lẻ C Thắng

TRẠNG THÁI MOMO

Số điện thoại Trạng thái Thời gian
0382205861 Hoạt động 13:11:09 21/05/2021
0843212345 Hoạt động 13:11:09 21/05/2021

TOP Tuần

  Phần thưởng

1
012434******
4,332,000 vnđ
2
096970******
2,932,000 vnđ
3
096969******
2,930,549 vnđ
4
091388******
2,184,556 vnđ
5
086902******
890,000 vnđ

0 VNĐ